ארכוף ( stapes, stirrup ) 

עצם באוזן התיכונה שמופרקת עם הסדן ומחוברת אל קרום החלון הסגלגל - הפתח בין האוזן התיכונה והפנימית.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!