אדרנרגי ( adrenergic ) 

מציין מסלולי עצבים המפרישים את המעביר העצבי נוראדרנלין.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!