בקטריוסטטי ( bacteriostatic ) 

מציין חומר המעכב צמיחה או התרבות של חיידקים.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!