אוטם מזנטרי ( mesenteric infarction ) 

מצב מסכן חיים בו חלק מן המעי מת כאשר אספקת הדם אליו נחסמת, לדוגמה, על-ידי קריש דם.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!