תא מטרה ( target cell ) 

צורה לא תקינה של תא דם אדום, בה התא מקבל צורה טבעתית של 'מטרה' בצביעה. תאי מטרה מאפיינים סוגים שונים של אנמיה, כולל אנמיה מחוסר ברזל, מחלת כבד, ומבנה לא תקין של המוגלובין.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!