שאלה - ערכים תקינים של תאי הדם השונים בהריון

השאלה:
אני בשבוע ה-25 להריוני. בספירת דם נמצאו מספר ערכים חריגים. אני מבקשת להבין טוב יותר את משמעות החריגה.

המוגלובין 11.6
MPV 12.5
lymphocytes 19.3
Leucocytes 25


תשובה:


רמת המוגלובין תקינה בהריון צריכה להיות מעל 11, ולכן רמת ההמוגלובין שלך תקינה.

MPV או Mean Platlate Volume, זהו ערך המבטא את נפח הטסיות בדם. ערך תקין הוא בין 7 ל-11, ולכן אצלך הערך מעט גבוה. ערכים גבוהים של MPV עשויים להעיד על הרס של טסיות ועל היווצרות טסיות צעירות וגדולות יותר במקומן.

Leukocytes הם תאי דם לבנים, והבדיקה שעברת בדקה את כמותם בדם. ערך תקין הוא בין 4,300 ל-10,800. הערך אצלך גבוה. ערך גבוה יכול להעיד על תהליך זיהומי, אך יש לקחת בחשבון כי בהריון יכולה להיראות עלייה בתאי הדם הלבנים פי 3-2 מהנורמה, וזה עדיין נחשב לתקין ומיוחס לחלק מהשינויים הפיזיולוגים המתרחשים בגוף בזמן הריון.

הרמה התתרינה של Lymphocytes היא בין 22 ל-44, ולכן הערך שנמדד אצלך תקין.

תוכלי למצוא מידע נוסף עך הבדיקות האלה ועל משמעות של תוצאות חריגות בפורטל אינפומד ובדפים הבאים:

http://www.clalit.co.il/HE-IL/Family/parents/exemination/articles/cbc.htm
רופאים ומכונים בפוקוס

הצטרפו לאינדקס הרופאים!