שאלה - השתלת קוצב לב 6

השאלה:
אילו סוגי קוצבי לב קיימים?


תשובה:

קיימים מספר סוגים של קוצבים , על פי הצורך הטיפולי הנדרש, לפי הפרעת הקצב ממנה המטופל סובל.

קוצב קבוע- אינו מסונכרן לרמת הפעילות החשמלית הבסיסית ששריר הלב מייצר באופן עצמאי, ובעצם נותן אות חשמלי קבוע, לפי קצב קבוע בדקה (לרוב מכוון ל-70 פעימות בדקה). ישנו קוצב המסוגל להבחין בשינויים ברמת הפעילות הגופנית של האדם ולפיכך לשנות את קצב הפעימות שייתן בהתאם.

קוצב מסונכרן- נותן את האותות החשמליים על פי הצורך, תוך סנכרון עם הפעילות החשמלית העצמאית של הלב, כך שניתן סיגנל חשמלי ע"י הקוצב רק כאשר קצב הלב העצמאי נופל אל מתחת לרמה מסוימת (למשל מתחת ל-50 פעימות בדקה).

קוצב חד/דו חדרי- חד חדרי שולט אך ורק בחדרי הלב התחתונים לעומת דו חדרי ששולט הן בעליות והן בחדרים בצורה אחידה.


רופאים ומכונים בפוקוס

הצטרפו לאינדקס הרופאים!