דמות התקשרות ( Attachment Figure ) 


דמות התקשרות הינו מונח באמצעותו תיאר הפסיכיאטר ג'ון בולבי, הוגה תיאוריית ההתקשרות, את הדמות העיקרית המטפלת בתינוק לאורך שנותיו הראשונות (לרוב האם).

לדמות ההתקשרות תפקיד משמעותי בקביעת אופי וטיב הקשר עם התינוק בתקופת חייו הראשונה. איכות ההתקשרות של התינוק וסגנון ההתקשרות שלו, מושפעים במידה רבה מאיכות הטיפול ומהזמינות הרגשית של דמות ההתקשרות בתקופה זו.

דמות התקשרות זמינה ורגישה, המגיבה באופן יעיל לצרכיו ולאותותיו של התינוק, תפתח אצלו ביטחון לגבי זמינותה בעת מצוקה. לעומת זאת, תינוק שהדמות המטפלת שלו היתה לא זמינה, לא עקבית ולא מגיבה, יפתח חוסר ביטחון, שיבוא לידי ביטוי בעיקר בעיתות מצוקה ובמצבי פרידה.

אחת התוצאות של הזנחה או התעללות מצד דמות ההתקשרות בשנים הראשונות, הינה הפרעת התקשרות, אשר עלולה לייצר ליקויים עמוקים וקבועים בתחושת הביטחון של הילד, הבאים לידי ביטוי בין השאר ביחסיו עם מבוגרים וילדים אחרים.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!