שאלה - האם מותר להשתמש במשאף ונטולין בזמן הריון ?

השאלה:
האם מותר להשתמש במשאף ונטולין בזמן הריון ?


תשובה:
ונטולין (סאלבוטאמול) הוא מרחיב סימפונות סימפאתומימטי המשמש
לטיפול באסתמה. בטיחות השימוש בהריון טרם נקבעה סופית, אולם לא הוכח
כי התרופה גורמת למומים בעובר. מצד שני, אסתמה לא מאוזנת בהריון
עלולה לגרום נזק לאם ולעובר. יש סכנה תאורטית שונטולין עשוי לדחות
לידה, אולם אין ספק כי התקף אסתמה חמור יותר מסוכן לאם ולעובר מאשר
התרופה. בכל מקרה יש להיוועץ ברופא.

מידע מצוין על אסתמה והריון ניתן לקבל באתר הבא:
http://www.mja.com.au/public/issues/nov4/mcdonald/mcdonald.html
רופאים ומכונים בפוקוס

הצטרפו לאינדקס הרופאים!