דלג לתוכן
פרופ' מאירה נוידרפר

פרופ' מאירה נוידרפר

1 מדרגים
מנהלת השירות לאולטרסואנד של העין והארובה במערך העיניים במרכז הרפואי תל אביב

מרפאות

google map

אודות פרופ' מאירה נוידרפר

פרופ' נוידרפר הינה רופאה בכירה במערך העיניים במרכז הרפואי תל אביב, מומחית לאולטרסאונד והדמיה של העין והארובה.

משמשת כמנהלת השירות לאולטרסואנד של העין והארובה במערך העיניים במרכז הרפואי תל אביב.

פרופסור בחוג לרפואת עיניים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב.

מרצה בכנסים בינלאומיים ברפואת עיניים.

פרופ' נוידרפר פרסמה עבודות מחקר ומאמרים רבים.

רשימת פרסומים:

1.Ismajovich B, Neudorfer M, Confino E, Lidor AL, David MP.

The role of severe adnexal disease in tubal reconstructive surgery.

Acta Eur Fertil. 1984; 15: 261-264.

2.Geyer O, Mayron Y, Loewenstein A, Neudorfer M, Rothkoff L, Lazar M.

Tono-Pen tonometry in normal and in post keratoplasty eyes.

Br J Ophthalmol. 1992; 76: 538-540. (OPHTHALMOLOGY 9/55, IF 2.934); citations: 42

3.Merimsky O, Neudorfer M, Spitzer E, Chaitchik S.

Salvage cisplatin and adriamycin for advanced or recurrent basal or squamous cell carcinoma of the face.

Anticancer Drugs. 1992; 3: 481-484; citations: 15

4.Geyer O, Neudorfer M, Lazar M, Dayan M, Moses E.

Cellular sensitivity in allergic blepharoconjunctivitis due to phenylephrine eye drops.

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1993; 231: 748-750. (OPHTHALMOLOGY 19/55, IF 2.15); citations: 5

5.Neudorfer M, Barnea Y, Geyer O, Siegman-Igra Y.

Retinal lesions in septicemia.

Am J Ophthalmol. 1993; 116: 728-734. (OPHTHALMOLOGY 3/55, IF 4.293

6.Neufeld M, Loewenstein A, Neudorfer M, Lazar M.

Opening by the Nd:YAG laser of the anterior portion of the capsular bag in the treatment of delayed onset pseudophakic endophthalmitis.

Acta Ophthalmol (Copenh) 1994; 72: 267-268.

7.Geyer O, Loewenstein A, Shalmon B, Neudorfer M, Lazar M.

The additive miotic effects of dapiprazole and pilocarpine.

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1995; 233: 448-451. (OPHTHALMOLOGY 19/55, IF 2.15) ); citations: 6

8.Geyer O, Neudorfer M, Kessler A, Firsteter E, Lazar M, Almog Y.

Effect of oral nifedipine on ocular blood flow in patients with low tension glaucoma.

Br J Ophthalmol. 1996; 80: 1060-1062. (OPHTHALMOLOGY 9/55, IF 2.934; citations: 25

9.Geyer O, Michaeli-Cohen A, Silver DM, Neudorfer M, Lazar M.

The mechanism of intraocular pressure rise during cyclocryotherapy.

Invest Ophthalmol Vis Sci. 1997; 38: 1012-1017. (OPHTHALMOLOGY 5/55, IF 3.466); citations: 7

10.Geyer O, Michaeli-Cohen A, Silver D, Varssano D, Neudorfer M, Dzhanov R, Lazar M.

Reproducibility of topographic measures of the glaucomatous optic nerve head. 

Br J Ophthalmol. 1998; 82: 14-17. (OPHTHALMOLOGY 9/55, IF 2.934)

11.Neudorfer M, Kessler A, Almog J, Lazar M, Geyer O.

Color Doppler analysis of orbital hemodynamics in patients with unilateral glaucoma.

APJO. 1998; 10: 16-19. (not in PubMed)

12.Geyer O, Neudorfer M, Snir T, Goldstein M, Rock T, Silver D, Bartov E.

Pulsatile ocular blood flow in diabetic retinopathy.

Acta Ophthalmol Scand. 1999; 77: 522-525. (OPHTHALMOLOGY 11/55, IF 2.809); citations: 31

13.Geyer O, Rothkoff L, Michaeli-Cohen A, Lazar M, Neudorfer M.

Optic nerve head drusen in suspected glaucoma.

APJO. 2000; 12: 14-17. (not in PubMed)

14.Geyer O, Schmidt KG, Pianka P, Neudorfer M, Lazar M.

Clonidine provides allergy-free alternative in glaucoma patients with proven allergy to apraclonidine.

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2000; 238: 149-152. (OPHTHALMOLOGY 19/55, IF 2.15); citations: 8

15.Neudorfer M, Leibovitch I, Onn A, Loewenstein A, Fireman E.

Induced sputum for identifying sarcoidosis in patients with uveitis

Ophthalmology. 2002; 109: 858-861. (OPHTHALMOLOGY 2/55, IF 5.017); citations: 8

16.Neudorfer M, Sadetzki S, Anisimova S, Geyer O.

Nonpenetrating deep sclerectomy with the use of adjunctive mitomycin C.

Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2004; 35: 6-12. (OPHTHALMOLOGY 44/55, IF 0.71); citations: 36

17.Neudorfer M, Leibovitch L, Stolovitch C, Dray JP, Hermush V, Nagar H, Kessler A.

Intraorbital and periorbital tumors in children – value of ultrasound and color Doppler imaging in the differential diagnosis.

Am J Ophthalmol. 2004; 137: 1065-1072. (OPHTHALMOLOGY 3/55, IF 4.293); citations: 22

18.Dodiuk-Gad RP, de Morentin HM, Schafer J, Harel A, Neudorfer M, Misonzhnik F, Gitstein G, Rozenman D, Tur E, Brenner S.

Minocycline-induced cutaneous hyperpigmentation: confocal laser scanning microscope analysis.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2006; 20: 435-439.

19.Barak A, Neudorfer M, Heilweil G, Merimsky O, Loewenstein A, Inbar M, Yaal-Hahoshen N.

Decreased prevalence of asymptomatic choroidal metastasis in disseminated breast and lung cancer: argument against screening.

Br J Ophthalmol. 2007; 91: 74-75. (OPHTHALMOLOGY 9/55, IF 2.934); citations: 9

20.Barkana Y, Burgansky-Eliash Z, Gerber Y, Melamed S, Neudorfer M, Avni I, Bartov E, Morad Y.

Inter-device variability of the Stratus optical coherence tomography.

Am J Ophthalmol. 2009; 147: 260-266. (OPHTHALMOLOGY 3/55, IF 4.293); citations: 15

21.Neudorfer M, Oren N, Barak A.

High-frequency ultrasound biomicroscopy of the anterior segment morphometry before and immediately after pars plana vitrectomy.

Eur J Ophthalmol. 2011; 21: 173-178. (OPHTHALMOLOGY 38/55, IF 0.980) ; citations: 4

22.Neudorfer M, Waisbourd M, Anteby I, Liran A, Goldenberg D, Barak A, Kessler A.

Color flow mapping: a non-invasive tool for characterizing and differentiating between uveal melanomas and choroidal metastases.

Oncol Rep 2011; 25: 91-96. (IF 1.686 ONCOLOGY 135/185) ; citations: 1

23.Kesler A, Vakhapova V, Korczyn AD, Naftaliev E, Neudorfer M.

Retinal thickness in patients with mild cognitive impairment and Alzheimer's disease.

Clin Neurol Neurosurg 2011; 113: 523-526. (IF1.636 ,CLINICAL NEUROLOGY 111/185; SURGERY 68/188) ; citations: 18

24.Spierer O, Neudorfer M, Leibovitch I, Stolovitch C, Kessler A.

Colour Doppler ultrasound imaging findings in paediatric periocular and orbital haemangiomas.

Acta Ophthalmol. 2012; 90:727-732. (OPHTHALMOLOGY 11/55, IF 2.80) 

25.Habot-Wilner Z, Zur D, Goldstein M, Goldenberg D, Shulman S, Kesler A, Giladi M, Neudorfer M.

Macular findings on optical coherence tomography in cat-scratch disease neuroretinitis.

Eye (Lond) 2011; 25:1064-1068. (OPHTHALMOLOGY 20/55, IF 1.860)

26.Neudorfer M, Ben-Haim MS, Leibovitch I, Kesler A.

The efficacy of optic nerve ultrasonography for differentiating papilloedema from pseudopapilloedema in eyes with swollen optic discs.

Acta Ophthalmol. 2011 Sep 22. doi: 10.1111/j.1755-3768.2011.02253.x. [Epub ahead of print] (OPHTHALMOLOGY 11/55, IF 2.80) ; citations: 1

27.Neudorfer M, Weinberg A, Loewenstein A, Barak A.

Differential optical density of subretinal spaces.

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012; 53: 3104-3110. (OPHTHALMOLOGY 5/55, IF 3.466)

28.Neudorfer M, Goldshtein I, Shamai-Lubovitz O, Chodick G, Dadon Y, Shalev V.

Ocular adverse effects of systemic treatment with Isotretinoin. 

Arch Dermatol. Published online April 16, 2012. doi:10.1001/archdermatol.2012; 148:803-808. (DERMATOLOGY 5/40, IF 4/231) ; citations: 1 

29.Meshi A, Neudorfer M, Fireman E.

Contribution of T cell subset analysis in induced sputum in diagnosing ocular sarcoidosis.

Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2012; 29: 34-40. (RESPIRATORY 33/46, IF 1.541)

30.Neudorfer M, Waisbourd M, Buzi S, Wygnanski-Jaffe T, Stolovitch C, Barak A, Kessler A.

Color Doppler imaging of persistent fetal vasculature.

Pediatr Radiol. 2012; 42:1229-1234. (IF 1.499 PEDIATRICS 51/109; RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 65/113, IF 1.499)

31.Shulman S, Goldenberg D, Habot-Wilner Z, Neudorfer M.

OCT characteristics of eyes with acute anterior uveitis.

IMAJ . 2012; 14:543-546. (IF 0.953, MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 84/153)

32.Burgansky-Eliash Z, Lowenstein A, Neudorfer M, Kesler A, Barash H, Nelson DA, Grinvald A, Barak A.

The correlation between retinal blood-flow velocity measured by the retinal function imager and various physiological parameters.

Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2013 Jan 1;44(1):51-8. doi: 10.3928/23258160-20121221-13 (OPHTHALMOLOGY 44/55, IF 0.71)

33.Varssano D, Waisbourd M, Minkev L, Sela T, Neudorfer M, Binder PS.

Visual acuity outcomes in eyes with flat corneas after PRK.

J Refract Surg. 2013 Jun;29(6):384-9. doi: 10.3928/1081597X-20130515.

34.Rabina G, Golan S, Neudorfer M, Leibovitch I.

External Dacryocystorhinostomy: Characteristics and Surgical Outcomes in Patients with and without Previous Dacryocystitis.

J Ophthalmol. 2013; 2013:287524.

IF 1.68; OPHTHALMOLOGY 38/59-Q3; Cited:6.

35.Neudorfer M, Spierer O, Goder M, Newman H, Barak S, Barak A, Asher-Landsberg I.

The prevalence of retinal and optical coherence tomography findings in preeclamptic women.

Retina (Philadelphia, Pa). 2014; 34(7):1376-83.

IF 4.013; OPHTHALMOLOGY 7/59-Q1; Cited:3.

36.Azem N, Spierer O, Shaked M, Neudorfer M.

Effect of Hemodialysis on Retinal Thickness in Patients with Diabetic Retinopathy, with and without Macular Edema, Using Optical Coherence Tomography.

J Ophthalmol. 2014; 2014:709862.

IF 1.68; OPHTHALMOLOGY 38/59-Q3; Cited:1.

37.Frenkel T, Moisseiev E, Neudorfer M, Loewenstein A, Barak A.

Comparison of retinal detachment surgery outcome among patients undergoing pars plana vitrectomy with and without relaxing retinotomy.

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2015; 253(6):855-64.

IF 2.249; OPHTHALMOLOGY 23/59-Q2; Cited:1.

38.Leshno A, Barak A, Loewenstein A, Weinberg A, Neudorfer M.

Optical Density of Subretinal Fluid in Retinal Detachment.

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015; 56(9):5432-8.

IF 3.388; OPHTHALMOLOGY 9/59-Q1; Cited:0.

39.Kornhauser T, Schwartz R, Goldstein M, Neudorfer M, Loewenstein A, Barak A.

Bevacizumab treatment of macular edema in CRVO and BRVO: long-term follow-up. (BERVOLT study: Bevacizumab for RVO long-term follow-up).

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2016; 254(5):835-44.

IF 2.249; OPHTHALMOLOGY 23/59-Q2; Cited:6.

40.Mintz HR, Waisbourd M, Kessner R, Stolovitch C, Dotan G, Neudorfer M.

Macular Thickness Following Strabismus Surgery as Determined by Optical Coherence Tomography.

J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2016; 53(1):11-5.

IF 0.979; OPHTHALMOLOGY 52/59-Q4; Cited:1.

41.Vishnevskia-Dai V, Zur D, Yaacobi S, Moroz I, Newman H, Neudorfer M.

Optical Coherence Tomography: An Adjunctive Tool for Differentiating between Choroidal Melanoma and Metastasis.

J Ophthalmol. 2016; 2016:9803547.

IF 1.68; OPHTHALMOLOGY 38/59-Q3; Cited:1.

42.Zur D*, Neudorfer M*, Shulman S, Rosenblatt A, Habot-Wilner Z.

High-resolution ultrasound biomicroscopy as an adjunctive diagnostic tool for anterior scleral inflammatory disease.

Equal contribution.

Acta Ophthalmol. 2016; 94(6):e384-9.

IF 3.324; OPHTHALMOLOGY 12/59-Q1; Cited:0.

43.Blum Meirovitch S, Leibovitch I, Kesler A, Varssano D, Rosenblatt A, Neudorfer M.

Retina and Nerve Fiber Layer Thickness in Eyes with Thyroid-Associated Ophthalmopathy.

Isr Med Assoc J. 2017; 19(5):277-81.

IF 0.817; MEDICINE, GENERAL&INTERNAL 114/155-Q3; Cited:1.

44.Leshno A*, Vishnevskia-Dai V*, Barak A, Zur D, Gabai S, Moroz I, Neudorfer M.

*Equal contribution

Optical density ratio of the subretinal fluid in choroidal melanoma and metastasis.

Retina (Philadelphia, Pa). December 2017. Dec 15. doi: 10.1097/IAE.0000000000001998. [Epub ahead of print]

IF 4.013; OPHTHALMOLOGY 7/59-Q1; Cited:0.

45.Neudorfer M, Eshel Fuhrer A, Zur D, Barak A.

The role of posterior vitreous detachment on the efficacy of anti-vascular endothelial growth factor intravitreal injection for treatment of neovascular age-related macular degeneration.

Indian J Ophthalmol. 2018;66(12):1802-7.

IF 0.961; OPHTHALMOLOGY 53/59-Q4; Cited:0.

46.Zur D, Frenkel S, Leshno A, Iglicki M, Ben-Artzi Cohen N, Khoury A, Martínez Cartier M, Barak A, Moroz I, Loewenstein A, Neudorfer M, Vishnevskia-Dai V.

Subretinal Fluid Optical Density and Spectral-Domain Optical Coherence Tomography Characteristics for the Diagnosis of Circumscribed Choroidal Hemangioma.

Ophthalmologica. 2018; 5:1-7.

IF 1.605; OPHTHALMOLOGY 39/59-Q3; Cited:0.

47.Barzelay A, Weisthal Algor S, Nitzan A, Katz S, Benhamou M, Nakdimon I, Azmon N, Gozlan S, Mezad-Koursh D, Neudorfer M, Goldstein M, Meilik B, Loewenstein A, Barak A.

Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Migrate and Rescue RPE in the Setting of Oxidative Stress.

Stem Cells Int., 2018 Dec 13;2018:9682856. doi: 10.1155/2018/9682856.

IF 3.989; CELL& TISSUE ENGINEERING 9/24-Q2; Cited:0.

48.Shay Keren, Igal Leibovitch, Ran Ben Cnaan, Yona Greenman, Shiri Shulman, Meira Neudorfer, Ortal Fogel, Zohar Habot-Wilner.

Acta Ophthalm. Accepted January 31, 2019

IF 3.324; OPHTHALMOLOGY 12/59-Q1; Cited:0.

49.Leshno A, Barak A, Barzelay A, Zloto O, Neudorfer M.

Diagnosis of peripheral retinoschisis using ultrasound biomicroscopy.

Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2019 Aug 1;50(8):e196-e202

IF 1.511; OPHTHALMOLOGY 42/59-Q3; SURGERY 120/200-Q3; Cited:0.

50. Peripapillary hyperreflective ovoid mass-like structures-a novel entity as frequent cause of pseudopapilloedema in children.

Mezad-Koursh D, Klein A, Rosenblatt A, Teper Roth S, Neudorfer M, Loewenstein A, Iglicki M, Zur D.Eye (Lond). 2020 Jul 2.

51. Accuracy of the Ultrasound Biomicroscopy Bag/Balloon Technique in cating Horizontal Extraocular Muscle Insertions Before and After Strabismus Surgery.

Mezad-Koursh D, Rosenblatt A, Cohen S, Neudorfer M, Keynan I, haim Stolovitch, Dinah Zur, J Pediatr Ophthalmol Strabismus  2020 Jan 1;57(1):12-20

 52. Multiple Intravitreal Injections do not Cause Anterior Scleral Thinning An Ultrasound Biomicroscopy Study.     

Schwartz S, Reinhertz N, Neudorfer M,Loewenstein A, Iglicki M, Zur.D.   Retina. 2020 Aug 12

 • שירות ניתן בשפות: English Flagאנגלית Hebrew Flagעברית
 • שלושה כוכבים דירוג כללי
 • שירות שירות
 • שעון זמן המתנה
 • מזוודה מקצועיות

עובד עם

תחומי טיפול

 • עיניים
 • אולטרסאונד עיניים
 • אולטרסאונד והדמיה של העין והארובה
 • פרופ' נוידרפר מבצעת בדיקות אולטרסאונד עיניים (בכל גיל) בהסדר של כללית מושלם ובאופן פרטי.
 • הבדיקות מבוצעות בזמינות גבוהה מאד לרב של יום או יומיים, במקרה של בדיקה דחופה יש אפשרות של זמינות תוך שעות – באותו היום.
 • הבדיקה מוכרת בדר"כ על ידי חברות הביטוח להחזרים.

שייכות לאיגודים

 • חברה באגודות מובילות בחו"ל כולל:
 • -  ARVO=  The Association for Research in Vision and Ophthalmology 
 • - Siduo- האיגוד הבינלאומי לאולטרסאונד עיניים
 • חברה באגודות מקצועיות בארץ:
 • - ההסתדרות הרפואית בישראל
 • - איגוד רופאי העיניים בישראל
 • - חוג רשתית 
 • - האגודה הישראלית לחקר העין והראייה

ניסיון אקדמאי

 • בוגרת בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב.
 • התמחות במחלקת עיניים במרכז הרפואי תל אביב.
באנר הצטרפות

רופא, אתה עדיין לא חלק מאינדקס המומחים שלנו?

שווה לך להצטרף!
youtube ערוץ הוידאו של
Infomed
הפייסבוק
שלנו
instagram האינסטגרם
שלנו