שאלה - אילו סוגי אסטמה קיימים?

השאלה:
אילו סוגי אסטמה קיימים?


תשובה:
ניתן לחלק את סוגי האסטמה לארבע קבוצות, בהתבסס על תדירות ההתקפים ואמצעי מדידה והערכה בלתי תלויים, כגון מדדים של אופי שיא ההתקף, ו / או תוצאות של מד קיבולת ריאות. ארבעת הסוגים הם: אסטמה קלה שאינה רציפה, אסטמה קלה ומתמשכת, אסטמה מתונה ומתמשכת, ואסטמה קשה ומתמשכת. 

הרופא המטפל בך יוכל לקבוע את חומרת המחלה ואת סוג הטיפול בהתבסס על תדירות ומשך ההתקפים ובהתבסס על בדיקה של תפקודי ריאות.. חשוב מאוד לציין כי דרגת החומרה של המחלה של אדם אשר חולה אסטמה  יכולה לנוע ולהשתנות לכל אחת מדרגות החומרה אשר צוינו לעיל.

אסטמה קלה שאינה רציפה

*       
תסמינים אשר מופיעים פחות מאשר שלוש פעמים בשבוע, ובלילות תסמינים אשר מופיעים פחות מפעמיים בכל חודש.

*        
תפקוד הריאות גבוה מ- % 80 מן הצפוי. קביעת הצפי היא בהסתמך על גיל, מגדר וגובה. ניתן להחליף את ערך הצפי אצל בני אדם אשר סובלים מקצרת, עם ערך הבדיקה הטוב ביותר שהתקבל, ולהשתמש בו כערך להשוואה.

*        
אין צורך בנטילת תרופות על בסיס קבוע.

אסטמה קלה ומתמשכת

*        
תסמינים אשר מופיעים יותר מאשר שש פעמים בשבוע.

*        
תפקוד הריאות גבוה מ- % 80 מן הצפוי.

*        
בלילות תסמינים אשר מופיעים יותר מארבע פעמים בכל חודש

אסטמה מתונה ומתמשכת

*        
תסמינים אשר מופיעים על בסיס יום יומי.

*        
בלילות תסמינים אשר מופיעים יותר מחמש פעמים בכל חודש

*        
תסמיני אסטמה משפיעים על הפעילות היומית, ומתרחשים יותר מפעמיים בכל שבוע, והם נמשכים לפחות ארבעה ימים.

*        
ישנה ירידה בתפקוד הריאות, כאשר הצפי של תפקוד הריאות נע בין % 60 ל- % 80.

רופאים ומכונים בפוקוס

הצטרפו לאינדקס הרופאים!