הומוזיגוט ( homozygote ) 

מציין אדם שיש לו שתי צורות זהות של גן השולט בתכונה תורשתית ספציפית, בניגוד להטרוזיגוט.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!