התניה ( conditioning ) 

בניית התנהגות חדשה על-ידי שינוי האסוציאציות הקיימות של גירוי ותגובה. הטיפול נעשה על-ידי הוספת גירוי חדש שאינו קשור לתגובה מסוימת לגירוי הקיים שיוצר תגובה אוטומטית; חוזרים על הפעלה כזו עד שהגירוי החדש מביא לתגובה הרצויה (ראה החזר מותנה). דרך אחרת היא מתן חיזוק לתגובה רצויה או עונש לתגובה לא רצויה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!