הודעה על שינוי בעלות במאגר המידע

כתבה פרסומית כתבת חסותביום 22.11.2018, התקשרה חברת וולנקסט בע"מ (לשעבר: אינפומד אתרי רפואה בע"מ), ח.פ. 512887415, בהסכם עם חברת אינפומד בריאות דיגיטלית בע"מ ח.פ 515926970 (להלן:"אינפומד") להעברת פעילות וולנקסט,  אשר החזיקה ותפעלה אתר אינטרנט זה, בו אתה גולש. במסגרת העברת הפעילות, יועבר מאגר המידע [לקוחות אינפומד - 600000355] (להלן: "מאגר המידע") הרשום בבעלות וולנקסט וכל הזכויות במידע המצוי בו לרשות אינפומד. 


אינפומד מבקשת להבהיר כי היא לא תבצע כל שינוי במטרות השימוש ובאופן השימוש במידע אודות נושאי המידע שפרטיהם מצויים במאגר ללא הסכמתם.   

ככל שברצונך להפסיק את ההתקשרות עם אינפומד ו/או להסיר את המידע אודותיך המצוי במאגר המידע, באפשרותך לשלוח הודעה לכתובת: .cs@infomed.co.il. אינפומד תפעל בהתאם לבקשתך, בכפוף להוראות כל דין, ואולם מידע מינימלי אודותייך הדרוש לה לשם קיום עסקיה ימשיך להישמר על ידי אינפומד לתקופה הקבוע בדין.


פרטי ההתקשרות עם וולנקסט ו/או אינפומד הינם: 

כתובת: הנחושת 4, ת"א טלפון: 03-6939361 דוא"ל: cs@infomed.co.il
הצטרפו לאינדקס הרופאים!