נוירופתיה דלקתית (Inflammatory neuropathy)

ראשי

תאור

נוירופתיה דלקתית

נוירופתיה דלקתית נגרמת על ידי תהליכים דלקתיים שמעורבים בהם העצבים ההיקפיים בגלל חדירה ישירה של מחוללי זיהום לעצב או תקיפת העצב על ידי תאי מערכת החיסון, ללא נוכחות מחולל זיהום בתוך העצב.מבין הנוירופתיות הזיהומיות, השכיחה ביותר היא מחלת הצרעת, שבה החיידק מתרבה בעיקר בעצבים תחושתיים הסמוכים לפני שטח העור. מידת התגובה החיסונית לנוכחות החיידק קובעת את אופי הסתמנות המחלה. בנוסף, שכיחה גם מעורבותם של העצבים ההיקפיים בזיהום מנגיף HIV ובזיהומים מנגיפים ממשפחת ההרפס.


בין הנוירופתיות המושרות על ידי תגובה חיסונית ללא זיהום תוך-עצבי פעיל, הבולטת ביותר היא תסמונת גייאן-ברה. עם זאת קיימות פולי-נוירופתיות רבות אחרות, ברובן כרוניות, שבהן לתגובה החיסונית הדלקתית תפקיד מפתח בגרימת המחלה. 

קבוצה נוספת של נוירופתיות דלקתיות היא קבוצת המונו-נוירופתיות שבהן נפגע עצב יחיד או קבוצת עצבים ממוקמת כגון מיקלעת עצבי היד. העצב שנפגע בשכיחות הגבוהה ביותר הוא עצב הפנים (Facial nerve). מצב זה מתבטא לרוב בשיתוק חד-צדדי של שרירי ההבעה בפנים ונגרם לעיתים מנגיף הרפס. במרבית המונו-נוירופתיות הדלקתיות המהלך הוא חד ויש סיכויי החלמה טובים.

פרופ' יצחק ווירגין

אבחון ובדיקות

אבחון ובדיקות

במקרים אלו הבירור כולל תבחיני הולכה עצבית, דיקור תעלת השדרה, בדיקות לנוגדנים כנגד מרכיבי העצב והתקנת ביופסיה מעצב תחושתי. בשיעור ניכר של המקרים ניתן להגיע לאבחון ולהתאמת טיפול באמצעות תרופות המדכאות את מערכת החיסון.

שאלות ותשובות


פורומים, 

זמנית לא ניתן לשאול שאלות בפורום זה.
הודעה
מחבר
תאריך/שעההצטרפו לאינדקס הרופאים!