טיפול פסיכואנליטי ( Psychoanalytic Psychotherapy ) 

ניתוחים נוספים: ניתוחים בתחום


טיפול פסיכואנליטי הוא גרסה מודרנית של הפסיכואנליזה, שיטת טיפול אשר פותחה על ידי הפסיכיאטר זיגמונד פרויד בווינה של סוף המאה ה- 19.

טיפול פסיכואנליטי, המכונה גם טיפול דינמי, נשען על תיאוריה נרחבת אודות אופן התפתחות הנפש האנושית והדרכים בהן נוצרות הפרעות נפשיות. התיאוריה ושיטת הטיפול הפכו נפוצות ביותר בקרב פסיכולוגים בעולם המערבי והיוו בסיס למגוון רחב של טיפולים אשר התפתחו מתוכן.

טיפול פסיכואנליטי מתבסס על ההנחה כי נפש האדם מתפתחת בתקופת הילדות, תוך אינטראקציה עם הסביבה, בדגש על ההורים. לפי תיאוריה זו, מצוקה בהווה מהווה שחזור של פגיעה או קושי מהעבר אשר נותרו בלתי פתורים, מה שמכונה קונפליקט נפשי, המתקיים בין חלקי האישיות השונים (איד, אגו, סופר אגו).

בטיפול פסיכואנליטי, נפש האדם נתפסת כמחולקת לכמה אזורי מודעות, מבחינת המידה בה תכנים נפשיים נגישים לאדם, דוגמת זיכרונות ורגשות. האזור הרחוק ביותר מהמודעות מכונה תת מודע או לא מודע ומכיל תכנים מאיימים, בעיקר קונפליקטים מהילדות, שנפש האדם מרחיקה כדי לא להרגיש את החרדה או הכאב שהם מעוררים. כדי לשמור על תכנים אלו לא מודעים, מופעלת סדרה של מנגנוני הגנה, המשפיעים על התנהלות האדם במציאות ולעיתים גם גורמים למצוקה.

מטרתו של הטיפול הפסיכואנליטי היא לסייע לאדם להתחבר לתכנים של הקונפליקטים שהרחיק ללא מודע ולהבין כיצד נוצרו במסגרת הקשר עם הוריו וכיצד משפיעים עליו כיום. בטיפול, קישורים שכאלו על ידי המטפל מכונים מתן פרשנות. תכני הקונפליקטים מתבטאים גם ביחס שהמטופל מפגין כלפיי המטפל, במסגרת מה שמכונה העברה. על מנת לגעת באותם תכנים, על המטפל לחדור דרך ההגנות של המטופל ולהראות לו כיצד אלו מסייעות לו להרחיק את הפגיעה שחווה בעבר, אך גם גובות ממנו כיום מחיר.

העיקרון המנחה במסגרת טיפול פסיכואנליטי הוא כי התובנה לגבי הקונפליקטים הנפשיים והאופן בו נוצרו, מהווה הבסיס לשינוי, שכן היא מאפשרת חופש גדול יותר לנהוג אחרת.

פסיכואנליזה, הווריאציה המקורית של טיפול פסיכואנליטי, היא שיטת טיפול אינטנסיבית הכוללת בין 3-5 מפגשים בשבוע, כאשר הטיפול יכול להימשך כמה חודשים ועד מספר רב של שנים. המטופל מתבקש להתרווח על ספה, כשהוא עם הגב למטפל, מתוך ההנחה כי כך יהיה משוחרר מהתאמה של עצמו לתגובותיו. כמו כן, המטופל מתבקש לבטא במילים את כל העולה על רוחו ולהשתדל לא לרסן ולהסתיר דבר. טכניקה זו מכונה אסוציאציות חופשיות ומטרתה לעודד הצפה של תכנים מהלא מודע. המטפל, מצידו, שומר על שתיקה, לא חושף פרטים לגבי עצמו, ומתבטא רק במסגרת מתן פרשנות למטופל.

כיום, פסיכואנליזה עדיין קיימת, אך משמעותית פחות נפוצה, בין היתר בשל העלויות הגבוהות שלה. טיפול פסיכואנליטי שומר על עקרונות הבסיס של הפסיכואנליזה, אך מתאים את הטיפול לרוח התקופה של ימינו. הוא מתקיים בפורמט של מפגשים חד או דו שבועיים, במסגרתם מתנהל דיאלוג בין המטפל למטופל, פנים מול פנים. כיום מטפלים דוגלים בדרגות שונות של נוכחות בטיפול, לדוגמא - במידה בה הם חושפים פרטים אודות חייהם ואת רגשותיהם.

כמו כן, בעשורים האחרונים צמחו גרסאות של טיפול פסיכואנליטי בפורמט של טיפול דינמי קצר מועד. כאשר המצוקה הנפשית חמורה ביותר, משלב טיפול פסיכואנליטי טיפול בעזרת תרופות פסיכיאטריות הניתנות על ידי פסיכיאטר.
מומחים


מאמרים לפי נושא טיפול פסיכואנליטי

מאמרים נוספים בתחום
מדי שנה, ביום הזיכרון, אנו נדרשים לעבור בקיצוניות מעצב, אובדן ושכול, לחגיגה, תחושת ניצחון והנאה. למתבונן מהצד, המעבר בין שני מצבים קיצוניים אלה נשמע כמעט בלתי אפשרי, אך בפועל אנו משתמשים במנגנונים שונ...
בכל שנה, מספרם של ניצולי השואה הולך ופוחת, אולם ההשלכות של החוויות הטראומטית מהעבר ממשיכות להיות מורגשות. בקרב ניצולי השואה ישנה שכיחות גבוהה יותר של דיכאון והפרעת דחק פוסט-טראומתית (PTSD: Post-Trau...


פורומים 

זמנית לא ניתן לשאול שאלות בפורום זה.
הודעה
מחבר
תאריך/שעההצטרפו לאינדקס הרופאים!