חיסונים

  חיפוש חיסונים  
שם חיסון
מדינה
מגיל
עד גיל
חיפוש
שם החיסון EnglishName סיכון
חיסון נגד גורם Rh - אנטי D Rh (anti D) Vaccine
חיסון נגד סרטן צוואר הרחם הנגרם מנגיף הפפילומה Human Papilloma Virus Vaccine*HPV
חיסון נגד דיפתריה - קרמת Diphtheria Vaccine
חיסון נגד שפעת Influenza vaccine
חיסון נגד פוליו Polio Vaccine
חיסון סביל נגד אבעבועות רוח Chickenpox passive Vaccine
חיסון סבין נגד פוליו POLIO SABIN Vaccine
חיסון משולש נגד חצבת-חזרת-אדמת Measles Mumps and Rubella vaccine -MMR
חיסון סביל נגד כלבת Rabies Immune Globulin
חיסון פעיל נגד כלבת Inactivated Rabies Virus
חיסון נגד דלקת כבד נגיפית B - הפטיטיס B Hepatitis B Vaccine
חיסון סביל נגד הפטיטיס B - דלקת כבד B, סביל Hepatitis B Immunoglobulin
חיסון נגד דלקת כבד נגיפית A - הפטיטיס A Hepatitis A Vaccine
חיסון סביל נגד הפטיטיס A - דלקת כבד A, סביל Human Immunoglobiln G
חיסון נגד קדחת צהובה Yellow fever vaccine
חיסון נגד טיפוס הבטן Typhoid fever vaccine
חיסון נגד דלקת קרום המוח - Hib Heamophilus influenza B vaccine
חיסון נגד אדמת Rubella vaccine
חיסון נגד חצבת Measles vaccine
חיסון נגד דלקת מוח המועברת ע"י קרציות TickBorne encephalitis vaccine
חיסון נגד דלקת מוח יפנית Japanese encephalitis vaccine
חיסון נגד דלקת מנינגוקוקית של קרום המוח Meningococcal Meningitis Vaccine
חיסון סביל נגד טטנוס Tetanus Immunoglobuline
חיסון נגד נגיף רוטה Human rotavirus Vaccine
חיסון נגד אנתרקס Anthrax Vaccine
חיסון נגד אבעבועות שחורות Smallpox Vaccine
חיסון נגד כולרה Cholera vaccine
חיסון נגד שפעת החזירים Influenza Vaccine H1N1*Swine Flu Vaccine
חיסון נגד כלבת לבעלי חיים Rabies vaccine for animals
בדקת BAD
חיסון מרובע נגד חצבת-חזרת-אדמת-אבעבועות רוח (measles-mumps-rubella-varicella (MMRV
תרכיב נגד שחפת BCG
תרכיב נגד שלבקת חוגרת (הרפס זוסטר) Varicella Zoster Vaccine
חיסון נגד טטנוס Tetanus Vaccine
חיסון נגד שעלת Pertussis Vaccine
חיסון פעיל נגד אבעבועות רוח Chickenpox Vaccine
חיסון נגד דלקת ריאות ודלקת קרום המוח Pneumococcal Vaccine


הצטרפו לאינדקס הרופאים!