ביופידבק ( Bio feedback ) 


המושג ביו-פידבק הומצא לראשונה ב-1969 כדי לתאר ניסיונות מעבדתיים שנערכו במטרה לאמן מתנדבים לשנות פעילות מוחית, לחץ-דם, דופק, מתח שרירים ופעולות גופניות נוספות אשר בדרך כלל אינן נשלטות באופן רצוני. ביו-פידבק זו שיטת אימון שבאמצעותה אנשים לומדים לשפר את מצב בריאותם על ידי הסתייעות במסרים מן המוח ומהגוף עצמו.

הטיפול/האימון

במהלכו נעזרים במכשירים אשר קולטים אותות חשמליים (מהשרירים לדוגמה, או ממד לחץ-דם), ומתרגמים אותם לתרשים או לאות הנראה על גבי מסך, בליווי אות קולי אשר מתריע בכל פעם שמתח השריר או לחץ-הדם עולה אל מעל לערך מסוים שנקבע מראש. בצורה כזאת לומד המטופל לשלוט בפעילויות גופניות אשר בדרך כלל אינן נשלטות באופן רצוני.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!