התמכרות (Addiction)

ראשי

תאור


התמכרות הינה תלות לא נשלטת בתרופה, סם או פעילות כלשהי, במידה שהפסקה פתאומית שלה גוררת תגובות גופניות או נפשיות קשות. טיפול בהתמכרות מבוסס על גמילה הדרגתית המובילה, בסופו של דבר, להימנעות מוחלטת.

מהי התמכרות?

על אף הנטייה לקשר את המונח 'התמכרות' לשימוש בסמים ובאלכוהול, ישנה כיום הסכמה כי מאפיינים התמכרותיים יכולים להתקיים גם במקרה של התנהגויות נורמטיביות כמו שימוש באינטרנט, מין ואכילה. ההתמכרות להתנהגויות אלו אינה מאופיינת בתסמיני גמילה נפשיים וגופניים, בדומה להתמכרויות לחומרים פסיכו-אקטיביים ולכן אינה עונה על ההגדרה של התמכרות במלוא מובן המילה. עם זאת, השימוש האינטנסיבי והמזיק בהתנהגויות אלו מאפשר להתייחס אליהן כאל התמכרויות.

ארגון הבריאות העולמי מאבחן התמכרות כאשר מתקיימים שלושה מתוך ששת הקריטריונים הבאים:

1. תשוקה עזה או דחף כפייתי לשימוש בחומר או לביצוע הפעילות אליה האדם מכור.
2. קושי בשליטה על כמות ומשך זמן השימוש בחומר, או קושי בהגבלת זמן העיסוק בפעילות הממכרת.
3. הופעה של 'תסמיני גמילה' (תגובות גופניות) ללא שימוש בחומר או קיום הפעילות הממכרת.
4. סבילות - נדרשת כמות הולכת וגדלה של החומר לשמירה על האפקטיביות שלו או צורך בהגברת העיסוק בפעילות הממכרת.
5. העיסוק בפעילות הממכרת או השימוש בחומר ממשיכים על אף המודעות לנזק הנגרם בעטיים.
6. השימוש בחומר או הפעילות הממכרת בא על חשבון היבטי חיים משמעותיים (חיי חברה, לימודים, עבודה ומשפחה).

גורמים להתמכרות

מרבית ההתמכרויות נובעות משילוב בין גורמים פסיכולוגיים ופסיכו-סוציאליים, וקיימים מספר הבדלים בין התמכרות לחומרים והתמכרויות לדפוסי התנהגות שונים.

התמכרויות לחומרים פסיכואקטיביים כסמים ואלכוהול נובעות משילוב בין גורמים ביולוגיים וגנטיים המגבירים את הפגיעות להתמכרות, בנוסף לגורמים פסיכו-חברתיים והתנהגותיים. היעדר מיומנויות התמודדות ו/או קושי בויסות רגשי הנלווים למצוקות רגשיות ו/או אירועי חיים מלחיצים מביאים לשימוש בחומר כאמצעי התמודדות חליפי. החיזוק החיובי (הפחתת המצוקה) המתאפשרת בעקבות השימוש בחומר היא שגורמת לשימוש הממושך בו ולתהליך ההתמכרותי.

התמכרויות להתנהגויות (כגון התמכרות למין, הימורים, צפייה בטלוויזיה, אינטרנט, אכילה ועוד) שונות בגורמיהן הראשוניים, אך במרבית המקרים מהווה ההתמכרות דרך בלתי יעילה להתמודד עם קשיים שונים. בדומה להתמכרות לחומרים, הפנייה להתנהגות מביאה להקלה בטווח הקצר אולם לאורך זמן מתפתחת בה תלות. לדוגמא, התמכרות למין עשויה להוות אמצעי להמנעות מאינטימיות הנחווית כמאיימת מאוד. כך, אדם המתקשה ליצור אינטימיות עשוי "לגלות" באופן בלתי מודע כי מין עם פרטנריות מזדמנות מהווה דרך מהנה להמנעות מאינטימיות עם פרטנרית קבועה. החיזוק החיובי אשר נוצר (המנעות מאנטימיות) גורם לפנייה חוזרת ונשנית להתנהגות המינית עד להתפתחות תלות בה.

טיפול בהתמכרות

מאפיין המשותף לכל ההתמכרויות הינו פגיעה משמעותית בהיבטי חיים שונים. התמכרויות לחומרים או לדפוסי התנהגות נוטות לבוא על חשבון עיסוקים שונים ומערכות יחסים. הסובלים מבעיות התמכרות נוטים לערוך ויתורים כספיים, רגשיים ובין אישיים עצומים על מנת לספק את הדחף ההתמכרותי. בהתאם, קשה מאוד להיגמל לבד מהתמכרויות ולכן מומלץ להיעזר בסיוע מקצועי.

הטיפול בהתמכרויות כולל התערבות פסיכולוגית המאפשרת זיהוי של גורמי ההתמכרות, השפעותיה ומשמעותה בחיי המטופל. בנוסף מאפשר הטיפול איתור טריגרים המובילים לשימוש בחומר או פנייה להתנהגות, וכן מאפשר רכישת טכניקות להתמודדות עם הדחף. כמו כן, הטיפול עשוי לכלול גם התערבויות משפחתיות וזוגיות במקרים בהם התמכרויות משפיעות גם על המערכת הזוגית או משפחתית.

כמו כן, כולל הטיפול בהתמכרויות לחומרים סיוע בהתמודדות עם תסמיני הגמילה מהחומר עצמו. פעמים רבות מתחיל תהליך הגמילה במסגרת אשפוזית המונעת באופן פיסי את הגישה לחומר ומספקת השגחה רפואית מתאימה. אמצעי רלוונטי נוסף הוא שימוש בתחליפי סם (כמתדוןן) אשר מקלים על תסמיני הגמילה הראשוניים (ה'קריז'). כמו כן, לאחר הגמילה מהחומר עצמו, מושם דגש רב על שיקום ורכישת מיומנויות אשר יאפשרו לסובלים מההתמכרות להשתלב בחברה וכן יאפשרו את צמצום השפעתם של גורמים העשויים להביא לחזרה להתמכרות (כאבטלה, היעדר מקום מגורים ועוד).

פורומים, 

זמנית לא ניתן לשאול שאלות בפורום זה.
הודעה
מחבר
תאריך/שעההצטרפו לאינדקס הרופאים!